Τηλέφωνο Παραγγελιών
 (από σταθερό ή κινητό)
801 3003017

 

Εγγυήσεις

Τα προϊόντα επώνυμης εμπορικής ονομασίας (π.χ. εκτυπωτές, περιφερειακά υπολογιστών, HP, EPSON, PANASONIC, CANON κ.λ.π) καλύπτονται από εγγύηση σωστής λειτουργίας από την επίσημη αντιπροσωπεία στην χώρα μας. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της εγγύησης ορίζονται και καλύπτονται από τις ίδιες ανάλογα με την χώρα κυκλοφορίας του προϊόντος. Σε περίπτωση που χρειάζεστε τεχνική εξυπηρέτηση (service) ή επιθυμείτε ενημέρωση για τις δυνατότητες του προϊόντος, για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτησή σας επικοινωνήστε με το αντίστοιχο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της επίσημης αντιπροσωπίας του προϊόντος που έχετε.

Πληροφορίες για την επικοινωνία σας με κάθε επίσημη αντιπροσωπεία δίνονται πάρα κάτω επιλέγοντας την αντίστοιχη:

          

 

           
Τα προϊόντα μελάνης inkjet ή toner laser που παράγονται ή αντιπροσωπεύονται από την All Printing Solutions, έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας η οποία παρέχεται από την εταιρεία μας.
Υποχρέωση του αγοραστή είναι να ακολουθεί τους ενδεδειγμένους τρόπους σωστής χρήσης του προϊόντος, να τηρεί τις οδηγίες χρήσης, να έχει πλήρη και σε άριστη κατάσταση την αρχική συσκευασία του προϊόντος και να το αποστείλει (μετά την έγκριση από την εταιρία μας) σωστά συσκευασμένο για την προστασία του από τυχόν φθορές της μεταφορικής ή της ταχυμεταφορικής εταιρίας.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την έγκριση της αίτησης εγγυήσεως είναι να έχει ο πελάτης διαθέσιμο προς επίδειξη το αποδεικτικό αγοράς του προϊόντος (τιμολόγιο ή απόδειξη) να μην έχει πραγματοποιηθεί κατανάλωσή του μεγαλύτερη του 3%, την τελευταία εκτύπωση που αναδεικνύει το πρόβλημα και για τους εκτυπωτές laser την κατάσταση ελέγχου του αναλωσίμου (status report) που δίνετε από τον εκτυπωτή.

Η εγγύηση ενός προϊόντος καλύπτει μόνο το κόστος των ανταλλακτικών (όπως αναφέρεται στις οδηγίες χρήσης του), των εργατικών ή κατά περίπτωση της αντικατάστασης του με νέο εφ’ όσον αυτό κρίνεται αναγκαίο. Η εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα αποστολής του προς την All Printing Solutions (allprinting.gr).

 
Φόρτωση ...